Cum funcționează | Regulament | GDPR | Cauze | Înscriere | Participanți | Contul meu | Centralizator | Contact

Obligaţia de a informa persoana vizată la momentul colectării datelor cu caracter personal (Art.13 GDPR) – Proiect Hella and Friends

Preambul

HELLA Romania în parteneriat cu SightRunning SRL organizează evenimentul ‘Hella & Friends’ – un eveniment virtual care se adresează angajaților HELLA și familiilor și prietenilor acestora, care își propune să îi motiveze să facă mișcare în aer liber, într-un context non-competitiv, de plăcere.

În scopul înscrierii participanților, a bunei organizări a evenimentului și pentru promovarea acestuia pe diverse canale, organizatorii colectează și prelucrează o serie de date cu caracter personal (numele, prenumele, adresa de e-mail), în conformitate cu Regulamentului General de Protecție a Datelor (GDPR) și cu cele menționate mai jos.

A-1. Identitatea operatorului

Responsabilă pentru prelucrarea datelor este compania HELLA Romania SRL, Ghiroda, str. Hella nr. 3, jud. Timiș, prin partenerul său SightRunning SRL.

A-2. Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor (DPO)

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la următoarele date de contact:
Adresa: HELLA Romania SRL, Ghiroda, str. Hella nr. 3, jud. Timiș, în atenția responsabilului cu protecția datelor: PrivacyHRO@hella.com.

Datele de contact se regăsesc și pe pagina de internet și în intranetul companiei la secțiunea Protecția Datelor.

A-3. Scopul prelucrării

Datele sunt colectate pentru a înregistra participanții la eveniment și a realiza Centralizatorul distanțelor parcurse de fiecare participant.

Adresele de e-mail vor fi folosite pentru informarea prin newsletter prin intermediul Campaign Monitor; newsletter-ul va fi trimis doar persoanelor care au indicat că doresc să îl primească, la momentul înscrierii.

De asemenea, fotografiile sau filmările video transmise benevol de către participanți organizatorului evenimentului pe canalele de comunicare indicate de acesta (adrese de email, Facebook Messenger) pot fi folosite în scopuri non-comerciale de către organizator în activitățile de comunicare (canale Social Media, comunicate de presă transmise mass-media).

A-4. Tipurile de date implicate

Următoarele date personale vor fi procesate pentru îndeplinirea scopului: numele, prenumele și adresa de email a participanților. În cazul în care participantul dorește și transmite voluntar fotografii sau filmări video de pe durata evenimentului, acestea pot fi folosite și prelucrate de către Hella sau SightRunning.

A-5 Baza legală

Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul participanților prin înscrierea voluntară la eveniment și interesul legitim al Companiei (Articolul 6(1), lit. (a) și (f) GDPR).

Art. 13 al. 2 GDPR (General Data Protection Regulation)

B-1. Durata stocării

Datele cu caracter personal vor fi stocate şi apoi şterse de către compania responsabilă. După teminarea evenimentului vor rămâne disponibile în platforma online doar subtotalurile distanțelor realizate, iar detaliile activităților sportive vor fi șterse.

B-2. Informarea persoanei vizate cu privire la dreptul de acces, rectificare, ştergere, limitarea prelucrării, opoziţie şi transferul datelor

În cazul în care doriţi să vă exercitaţi dreptul de acces, dreptul la rectificare/ştergere, restricţionarea prelucrării, dreptul de opoziţie la prelucrare şi/sau posibilitatea de portabilitate a datelor, vă rugăm să ne contactaţi. În mod special puteţi să luaţi legătura şi cu responsabilul local cu protecţia datelor de la locaţia dumneavoastră (a se vedea secţiunea A-2.).

B-3 Dreptul de a apela la autoritatea de supraveghere

În situaţia în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă vreo lege aplicabilă, aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere la adresa anspdcp@dataprotection.ro.

B-5. Colectarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților, respectiv pentru organizarea corespunzătoare a evenimentului. Distanțele și link-urile la activitățile realizate pe perioada evenimentului vor fi de asemenea furnizate în mod automat de către participanți înșiși și publicate în vederea creării Centralizatorului cu progresul participanților.

Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. În cazul refuzului persoanei de a furniza aceste date, organizatorul va refuza înregistrarea în cursa.

B-6. Profilare şi decizie automată

Nu se iau decizii automate (nici nu se face profilare).

B-7. Transmiterea datelor personale către terți

Organizatorul Hella și partenerul SightRunning nu dezvăluie datele personale colectate niciunei terțe părți cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite.