Cum funcționează | Regulament | GDPR | Cauze | Înscriere | Participanți | Contul meu | Centralizator | Contact

1.Ce este ‘HELLA & Friends’

‘HELLA & Friends’ este un eveniment virtual care se adresează angajaților HELLA și familiilor și prietenilor acestora, care își propune să îi motiveze să facă mișcare în aer liber, într-un context non-competitiv, de plăcere.

2. Organizatorul evenimentului

Organizatorul evenimentului este HELLA ROMANIA, cu sediul în Ghiroda-Timișoara, str. Hella nr. 3, județul Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș cu nr. J35/924/2004, cod fiscal RO 16297090, în parteneriat cu SightRunning, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş cu nr. J35/2635/2016, cod fiscal 36563242.

Toate informațiile despre Eveniment sunt disponibile la adresa: https://aleargaromania.ro/hella-and-friends/

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, care este întocmit conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod public oricărei persoane interesate pe site-ul oficial.

3. Perioada de desfășurare a evenimentului

Vineri, 23 aprilie 2021 (ora 00:00) – Duminică, 25 aprilie 2021 (ora 23:59)

4. Sporturi disponibile

Alergare, mers pe jos sau ambele (cu toate subdiviziunile acestora, efectuate la exterior).

5. Modul de desfășurare

Participanții își acumulează kilometrii parcurși în viața reală și au la dispoziție toată perioada din 23.04 până în 25.04 pentru a acumula kilometri. Acesta nu este un eveniment competitiv, scopul nu este de a-i întrece pe ceilalți, ci de a ne bucura de mișcare în aer liber și a experimenta pe propria piele starea de bine creată de un stil de viață activ.

Nu ne întâlnim deci la o linie de start reală, ci fiecare își face activitățile sportive în zona lui de domiciliu.

Se poate participa în alergare sau în mers; unde doresc și când doresc participanții (respectând toate regulile impuse de autorități, bineînțeles!).

Pentru fiecare activitate, participanții furnizează online distanța parcursă (activitățile sunt automat importate din platforma Strava sau Garmin Connect).

6. Donații pentru grupuri vulnerabile

HELLA România va dona 1 euro / kilometru realizat în cadrul proiectului pentru proiectele unor ONG-uri din Arad, Craiova, Lugoj și Timișoara, recomandate de angajații HELLA implicați în activități de voluntariat și caritabile (pe care le vom numi „Cauze”). HELLA România este pregătită să doneze 30.000 euro.

7. Înscrierea

Înscrierea ca participant se realizează prin completarea formularului online disponibil la https://aleargaromania.ro/hella-friends-inscriere/, în perioada 14-25 aprilie 2021.

8. Taxa de participare

Înscrierea la acest eveniment este gratuită pentru toți angajații HELLA, precum și pentru familiile și prietenii acestora, care se înscriu pe baza codului furnizat de către angajații HELLA.

9. Descalificarea

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care folosește alt mijloc de deplasare în afară de alergare și mers.

10. Despre Spiritul acestui eveniment. Clasamente și premii 

Acesta NU este un eveniment competitiv! Desfășurându-se virtual, nici nu este posibil să se poată face un „clasament” în sensul clasic al termenului, care să compare în mod onest și corect performanța tuturor, pe aceeași scală, deoarece participanții participă în lumea reală pe trasee diferite, în condiții diferite.

Nu ne interesează deci cine acumulează mai mulți kilometri, ci mai degrabă ca toți participanții să își găsească motivația de a participa.

“Întrecerea” este deci mai degrabă a fiecăruia cu sine și cu propriile limitări, decât cu ceilalți. Ideea nu este atât să îi “batem” pe ceilalți, ci să ne îmbunătățim fiecare pe sine!

Din aceste motive nici nu se oferă premii celor care vor acumula cei mai mulți kilometri, ci toți participanții care au contribuit cu kilometri vor primi Diploma de Finisher a evenimentului!

11. Dreptul la imagine

Participanții pot transmite în mod voluntar către Organizatorul Hella sau direct către Partener fotografii sau filmări din timpul evenimentului pentru a fi folosite în scop de promovare a evenimentului sau de informare asupra acestuia. Transmiterea fotografiilor sau a filmărilor nu este obligatorie iar participarea la eveniment nu este condiționată de aceasta.

În măsura în care participanții decid să transmit fotografii sau filmări către Hella sau SightRunning, acestia acordă în mod explicit Organizatorului (Hella) și Partenerului (SightRunning) permisiunea de a utiliza pozele sau video-urile furnizate de participanți și de a le reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul evenimentului.

Pentru minori acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele majore ale acestora să nu fie lezate, de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinți, tutore, etc) care efectuează înscrierea în numele acestora.

Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate.

Organizatorului și partenerului său le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter rasist, xenofob, etc. și mai mult este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului.

Participanții sunt informați prin prezentul Regulament că imaginea lor poate fi accesibilă pe canalele de comunicare online ale Oranizatorului Hella și Partenerului SightRunning, precum și pe site-ul https://aleargaromania.ro/; în Centralizatorul de pe site, participanții înțeleg că orice utilizator de internet îi poate identifica după nume sau prenume.

12. Participarea pe Propria Răspundere

Fiecare persoană înscrisă este de acord să participe pe propria răspundere. Organizatorul Hella și partenerul SightRunning nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment.

Participanții care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin însăși înscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva Organizatorului Hella sau partenerului SightRunning.

Participanții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul Evenimentului.

Participanții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul Evenimentului.

13. Recomandări

Este recomandat ca participanții să își facă un test la efort și să consulte un medic specializat, înainte de a se apuca de orice tip de activitate care implica efort fizic prelungit.

Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente.

Este recomandat ca participanții să nu înceapă și să nu termine înregistrarea activităților sportive chiar din fața domiciliului, ci din locuri diferite (link-ul la aceste activități putând fi consultat online).

14. Alte precizări

Participanții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător.

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau programarea ulterioară a Evenimentului.

Organizatorul Hella și Partenerul SightRunning își rezervă dreptul de a actualiza prezentul Regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Prezentul Regulament a fost întocmit și va fi făcut public, conform legislației în vigoare, pe întreaga perioadă de desfășurare a Evenimentului, acesta putând  fi consultat la adresa https://aleargaromania.ro/hella-friends-regulament/.