1. Ce este “Aleargă România!”

“Aleargă România!” este un eveniment virtual care se adresează amatorilor de alergare și care își propune să ofere o alternativă și o sursă suplimentară de motivare pentru această perioadă în care, din păcate, multe evenimente de alergare din lumea reală sunt amânate sau chiar anulate.

 1. Organizatorul evenimentului

Organizatorul evenimentului este SC SIGHTRUNNING SRL, persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş cu nr. J35/2635/2016, cod fiscal 36563242, în parteneriat cu instituții publice și private, cu sponsori, asociații și persoane juridice sau fizice.

Toate informațiile despre Eveniment sunt disponibile pe site-ul https://aleargaromania.ro/  și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AleargaRomania/

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, care este întocmit conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod public oricărei persoane interesate, pe site-ul oficial.

 1. Perioada de desfășurare a evenimentului: 

01 iunie 2020 – 31 decembrie 2020

 1. Opțiunile de distanță: 

Tura dus (986 km) și tura dus-întors (1972 km)

 1. Descrierea traseului: 

Traseul virtual străbate România pe toată lungimea ei, de la cel mai vestic punct al țării (Triplex Confinium: granița triplă dintre România, Ungaria și Serbia) la punctul cel mai estic (plaja Sulina).

 1. Modul de desfășurare:

Participanții își acumulează kilometrii parcurși în viața reală și au la dispoziție toată perioada din 1.06 (sau după, pentru înscrieri ulterioare) până în 31.12 pentru a ajunge la Finish, în funcție de opțiunea de distanță aleasă. 

Nu ne întâlnim deci la o linie de start reală, ci fiecare își face antrenamentele obișnuite în zona lui de domiciliu.

Se poate participa în alergare (afară sau pe bandă) sau în mers; unde doresc și când doresc participanții (respectând toate regulile impuse de autorități, bineînțeles!). 

Pentru fiecare activitate, participanții furnizează online distanța parcursă (și dovada acesteia) și pe măsură ce avansează pe harta virtuală a traseului primesc detalii interesante despre punctele de interes prin care „trec”; o bună ocazie să ne cunoaștem țara!

Toți participanții care completează distanța pentru care s-au înscris până joi 31 decembrie la ora 23:59 primesc statutul de Finisher și catarama personalizată a evenimentului.

Important este să ducă această provocare până la capăt; contează mai puțin pe ce loc ajung, cât faptul că au găsit tăria, consecvența și determinarea pentru a o finaliza cu succes!

 1. Înscrierea 

Opțiunile din cadrul evenimentului “Aleargă România!” sunt destinate celor care doresc să adopte un mod de viață activ și care sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort, pe perioadă îndelungată. Organizatorii  recomandă tuturor persoanelor să consulte un medic înainte de a se apuca de orice formă de efort fizic. 

Înscrierea ca participant se realizează prin completarea formularului disponibil la https://aleargaromania.ro/register/ ; data limită pentru înscrierea online este de 31 octombrie 2020

 1. Taxa de participare 

Taxa de participare include cheltuielile de producție și expediere prin poștă a cataramei acordate Finisherilor și este în valoare de 70 RON (expediere în țară), respectiv 25 EUR (expediere în străinătate).

În caz de abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

În cazul anulării competiției în situație de forță majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. 

Pentru transferul înscrierii către altă persoană sau pentru transferul de la o opțiune de distanță la cealaltă nu se percepe taxă.

 1. Pachetul de concurs 

Kit-ul de concurs cuprinde numărul concurs în format electronic (care se acordă tuturor participanților înscriși), diploma de finisher și catarama personalizată (care se acordă doar participanților care finalizează opțiunea de distanță pentru care au optat, în timpul limită alocat).

Numărul de concurs poate fi tipărit și purtat de către participanți pe tricou, dacă aceștia hotărăsc astfel.

 1. Startul și transferul la altă opțiune de distanță

Startul s-a dat la data de 01.06.2020, dar participanții se pot alătura și mai târziu, până la 31. 10.2020. Important este sa finalizeze opțiunea de distanță pentru care au optat, în timpul limită alocat.

Toți participanții au dreptul la o singură solicitare de transfer la cealaltă tură, după cum urmeaza:

 • cei de la tura dus (986 km): oricând până cel târziu la 31.08.2020
 • cei de la tura dus-întors (1972 km): oricând până cel târziu la 31.07.2020

Solicitatea este gratuită, dar odată efectuată mutarea, aceasta devine definitivă și este strict responsabilitatea participantului să o finalizeze integral până la finalul evenimentului pentru a căpăta statutul de Finisher.

 1. Retragerea din concurs / Abandonul 

Participantul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a anunța Organizatorul printr-un email la mail@AleargaRomania.ro Taxa de participare nu se returnează.

 1. Descalificarea 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care:

 1. Clasamente și premii 

Acesta nu este un eveniment competitiv. Desfășurându-se virtual, nici nu este posibil să se poată face un „clasament” în sensul clasic al termenului, care să compare în mod onest și corect performanța tuturor, pe aceeași scală:

 • deoarece participanții aleargă în lumea reală pe trasee diferite, în condiții diferite;
 • deoarece „cronometrarea” (respectiv, măsurarea distanțelor parcurse) nu este făcută de un observator independent, ci chiar de participanții înșiși (chiar dacă mergem pe sistemul „pe încredere” și suntem convinși că toți participanții își vor raporta în mod onest „kilometrajul” zilnic și nu își vor fura singuri căciula, doar pentru „gloria” unui titlu fără miză sportivă reală, de „a fi ajuns primul / prima”).

Nu ne interesează deci atât de mult cine ajunge primul sau prima, ci mai degrabă ca toți participanții să își găsească motivația de a merge până la capăt și de a finaliza cu succes opțiunea la care s-au înscris (doar dus, 986 km sau dus-întors, 1972 km), în timpul alocat.

Întrecerea este deci mai degrabă a fiecăruia cu sine și cu propriile limitări, decât cu ceilalți. Ideea nu este atât să îi „batem” pe ceilalți, ci să ne îmbunătățim fiecare pe sine! 

Bine-înțeles că aplaudăm și admirăm efortul celor care vor ajunge primii, dar în egală măsură îi vom felicita și pe cei mai lenți Finisheri! Determinarea de a nu ceda, consecvența și mobilizarea interioară pentru a reuși sunt de admirat, la fel cum de admirat este și performanța atleților de performanță!

Din aceste motive nici nu se oferă premii celor care vor ajunge primii, ci toți Finisherii – și cel mai rapid și cel mai lent – vor primi același obiect, pe care să-l poarte cu mândrie și care să le aducă aminte de truda prin care au trecut și de greutățile pe care le-au depășit pentru a-l obține. Și care să le dea încredere că de acum înainte pot împlini orice își propun să facă!

 1. Dreptul la imagine

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică / informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video, etc.) în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către organizator și partenerilor permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul evenimentului. 

Pentru minori acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele majore ale acestora să nu fie lezate, de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinți, tutore, etc) care efectuează înscrierea în numele acestora. 

Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. 

Organizatorului, partenerilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter rasist, xenofob, etc. și mai  mult este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului. 

Participanții sunt informați prin prezentul Regulament că imaginea lor poate fi accesibilă pe Pagina de Facebook https://www.facebook.com/AleargaRomania/ și pe site-ul https://aleargaromania.ro/ ; în tabelul cu Progresul Participanților de pe site, participanții înțeleg că orice utilizator de internet îi poate identifica după nume, prenume și /sau numărul de cursă. 

 1. Datele personale 

Datele personale colectate

Organizatorul colectează următoarele date: nume și prenume, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail. 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților, pentru organizarea corespunzătoare a evenimentului. Rezultatele personale vor fi de asemenea înregistrate de către participanții înșiși și publicate în vederea creării tabloului cu progresul participanților. 

Refuzul de a furniza datele

Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. În cazul refuzului persoanei de a furniza aceste date, organizatorul va refuza înregistrarea în cursa. Prin înregistrare, participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf. 

Angajamentul de a nu dezvălui datele personale

Organizatorul nu dezvăluie datele personale colectate niciunei terțe părți cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite. 

Organizatorul poate dezvălui Sponsorilor datele personale, doar cu acordul persoanei în cauză, pentru ca persoana să poată intra în posesia obiectelor oferite de aceștia.

Drepturi – conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal ale  participanților: 

 • dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor
 • dreptul de a accesa datele personale pe care le deține organizatorul 
 • dreptul de a rectifica datele personale pe care le deține organizatorul în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete
 • dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a solicita retragerea datelor personale deținute
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale
 • dreptul la portabilitatea datelor adică de a fi transferate la o altă organizație
 • dreptul de a obiecta ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în anumite scopuri. 

Participanții sunt de acord ca Organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor lor personale pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acestuia, în scopul de a participa la campaniile de informare derulate de către organizator sau în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.

 1. Participarea pe Propria Răspundere

Fiecare persoană înscrisă este de acord să participe pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. 

Participanții care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin însăși înscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea Evenimentului, în special împotriva: organizatorului, sponsorilor sau partenerilor.

Participanții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul Evenimentului.

Participanții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul Evenimentului.

 1. Recomandări

Este recomandat ca participanții să își facă un test la efort și sa consulte un medic specializat, înainte de a se apuca de orice tip de activitate care implica efort fizic prelungit.

Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

 1. Alte precizări

Participanții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător

Participanții își dau acordul pentru primirea de informații, pe email, cu privire la eveniment (noutăți / newsletter).

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea partenerilor și/sau colaboratorilor săi și nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligații financiare legate de aceste premii.

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea Evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza prezentul Regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

Prezentul Regulament a fost întocmit și va fi făcut public, conform legislației în vigoare, pe întreaga perioadă de desfășurare a Evenimentului, acesta putând  fi consultat la adresa https://aleargaromania.ro/regulament/